You are here: Foswiki>Hacklab Web>ProjekTi>RadioFazan (20 Nov 2006, RoshoLinux)Edit Attach

Radio Fazan

Idejni projekt

 • Tko: Radio Fazan, Modul proizašao iz Monteparadiso Hacklaba, modula Udruge Monteparadiso
 • Što: Slobodni i nezavisni radio za civilno društvo, vaninstitucionalnu kulturu, kulture mladih, nove medijske prakse, nezavisno i slobodno novinarstvo, zadrugarstvo, ekologija i druge nezavisne inicijative vezane za "uradi sam" način djelovanja i aktivno građanstvo.
 • Gdje: U Puli, slušateljstvo pokriveno do Vodnjana. Emitira se iz bivše vojarne Karlo Rojc, sjedišta više od sedamdeset udruga iz svih podpodručja trećeg sektora
 • Kada: Od 2006. nadalje.
 • Zašto: U Gradu Puli djeluju 3 radio postaje od kojih dvije su komercijalne (Radio Maestral, Adio Arena), a jedna je državna (Hrvatski adio, Radio postaja Pula). Vjerujemo da nijedna od tih postaja ne zadovoljava potrebe civilnog društva u Gradu Puli i okolici zato jer:
  • teme takve vrste nisu komercijalne pa ne mogu na komercijalne radio stanice (r. Maestral, r. Arena)
  • nemaju kadra za takve emisije (sve)
  • često im nije u interesu (sve)
 • Kako?: veći dio opreme već imamo i vezu na Internet već imamo. Radio bi bio prisutan u pulskom eteru i na Internetu kao audio stream. Odašiljač i antena trebaju se nalaziti na vrhu zgrade bivše vojarne Rojc jer je to jedna od najviših i najboljih točaka u gradu.
Mislimo da je radio kao medij najprikladniji za razvijanje medijske prisutnosti civilnog društva, nezavisne kulture i kulture mladih jer ne iziskuje pažnju kao što iziskuju televizija i tisak, i svugdje je prisutan za razliku od Interneta.

Koji su naši ciljevi?:

 • napraviti radio kojeg slušaju svi stanovnici Grada Pule u bar jednom segmentu
 • dati glas civilnom društvu u Puli
 • dati mladima mogućnost slobodnog izražaja na nezavisnom mediju
 • razviti znanja o novim medijima koja su, paradoksalno, zanemarena u postojećim medijima radi neinformiranog kadra
 • napraviti spregu između interneta i radija

Kako se priključiti projektu?

Plan rada

 • Ako želite suraživati u stvaranju programa Radio Fazana kliknite ovdje.

Korisni linkovi i reference

Topic revision: r8 - 20 Nov 2006, RoshoLinux
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback