Main menupencil

28 Oct 2015 - 21:28 | Version 1 |
project donator

"Ovaj projekt financira EU"


You are here: Participator » NovostiHeadlines
  • Prosinac 2009 - Rezultati istraživanja o primjeni Aarhuške konvencije potvrdili - u Hrvatskoj je sudjelovanje javnosti još uvijek samo stvar zadovoljavanja forme
  • 28.11.2009. - Primjedbe Zelene Istre na Studiju utjecaja na okoliš terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju na otoku Krku
  • 17.-18.11.2009. - Forum u Vilnijusu: Društvena odgovornost kao ISO standard
  • 15.11.2009. Revizija dijela studije ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za izgradnju magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag
  • 14.11.2009. CGO Kaštijun: Primjedbe i prijedlozi Zelene Istre u proceduri Europske banke za obnovu i razvoj
project donator"Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovorna Zelena Istra i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
“This website has been produced with the assistance of the European Union. The content of this page is responsibility of Zelena Istra and can in no way be understood as reflecting the views of the European Union"
linux-penguin-with-shadow.pngIn production of this website we used only free/open source software: TWiki, Ubuntu GNU/linux, OpenOffice.org, GIMP, Firefox, Mailman... and hosted on Debian/Apache.