Main menupencil

24 Feb 2010 - 12:12 | Version 11 |
project donator

"Ovaj projekt financira EU"


You are here: Participator » Publikacije

Publikacije projekta

Info-prospekt o projektu

Knjižica "PREKOGRANIČNA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ s osvrtom na poteškoće u provedbi i moguća rješenja za države Sjevernog Jadrana"

Revizija dijela Studije ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za izgradnju magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag koji se odnosi na dio trase koja prolazi kroz Limski kanal, buduće mreže NATURA 2000 na engleskom jeziku

Knjižica "EKOLOŠKA MREŽA I SUDJELOVANJE JAVNOSTI U ZAŠTITI PRIRODE"

Prezentacija o mogućnostima sudjelovanja javnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku

Shema postupka procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj na engleskom jeziku (EIA procedure scheme)

Shema postupka procjene utjecaja na okoliš na hrvatskom jeziku

Shema_potupka_PUO_hrvatski.jpg

project donator"Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovorna Zelena Istra i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
“This website has been produced with the assistance of the European Union. The content of this page is responsibility of Zelena Istra and can in no way be understood as reflecting the views of the European Union"
linux-penguin-with-shadow.pngIn production of this website we used only free/open source software: TWiki, Ubuntu GNU/linux, OpenOffice.org, GIMP, Firefox, Mailman... and hosted on Debian/Apache.